VISJON

VISJONEN VÅR

Vi vil være en sunn og misjonal kirke som helhjertet møter mennesker der de er og inviterer til å bli med oss å følge Jesus

Under finner du et sammendrag av en undervisningsserie om visjonen vår  

Visjon

 

SUNN

​​​En sunn kirke er rotfestet, raus og relevant. En sunn menighet vil alltid forholde seg i balanse mellom disse retningene/relasjonene: Oppover (Gud), utover (Guds verden) og innover (Guds menighet). ”Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand… ” (Matt 22; 37-40). Gud er ubegripelig stor. Utenfor vår fatteevne. Utenfor universet. Utenfor tiden. Det kan være svimlende å tenke på at vi skal relatere til universets skaper og opprettholder, den evige og allmektige. Den evige og allmektige har blitt konkret. Jesus Kristus er den evige Guds bilde (Kol. 1; 15 – 20). En sunn kirke søker Jesus fremfor alt. Jesus er Herre i livet og sentrum i vårt univers (Rom. 10;9). Vi tror Jesus døde og stod opp for våre synder, og ønsker å ta innover oss hva dette innebærer. Det betyr at han lever i dag. Han skal aldri dø igjen. Han lever og er nær den enkelte ved sin Ånd. Han er veien, sannheten og livet (Joh. 16;6). Vi er en del av en 2000 år gammel kirke. Milliarder av mennesker har elsket Jesus før oss. Navnet Jesus skyter friske skudd i hver generasjon (Sal. 72;17). Gud er den samme i går og i dag og til evig tid (Heb. 13;8). Jesus lever faktisk, og han er Herre!

 

MISJONAL

En misjonal kirke er en kirke som har Jesus i sentrum. Jesus har sonet all vår synd og skyld, tatt bort alt det som skilte oss fra Gud. Han har fylt oss med sin Ånd. Han har kalt oss til å gå ut å gjøre mennesker til disipler (Matt. 28; 18-20). Gud er allerede i nabolaget ditt. Du kan få være med på det han allerede gjør rundt deg. Hver dag er en mulighet til å være en kanal for hans kjærlighet. Vi vil leve helstøpte disippelliv hvor evangeliet er en integrert og naturlig del av hverdagen. Vi er kalt til å være hans hender og føtter. Ikke bare til å støtte misjon men til å selv leve det misjonale livet. Ikke la dere paralysere av behovene og nøden i verden, men gjør det for én som du gjerne ville gjort for alle. Disippellivet leves til hverdags. En sunn kirke søker Jesus fremfor alt, og det å leve nær Jesus fører oss også nærmere de han elsker i denne verden. Vi er greiner på hans tre, og han har satt oss til å gå ut og bære frukt (Joh. 15). Det handler ikke om å streve for å produsere frukt selv, men å være, hvile og leve i ham. Lev det misjonale livet. Vi vil være med å skrive Guds historie med livene våre.  

HELHJERTET

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte…. (5. Mos: 6,4-9). Vi vil være helhjertet i møte med Gud, oss selv og andre mennesker. Gud er kjærlighet. Han viste hva kjærlighet er ved å sende sin sønn til soning for våre synder, så vi kunne ha fred med ham (1. Joh 4: 7-12). Da vi tok imot Jesus og lot oss forsone med Gud, ble hans kjærlighet utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som han har gitt oss (Rom. 5,5). Denne kjærligheten er drivkraften i disippellivet. Vi ønsker å la Gud vise sin kjærlighet gjennom oss.  Det er Guds godhet som driver mennesker til omvendelse (Rom. 2,4). Hvis folk tror du egentlig ikke bryr deg om dem, bryr de seg egentlig ikke om hva du tror. Vi ønsker å helhjertet dele livet med mennesker. Selv om vi aldri skulle se dem komme til tro, er deres vennskap verdifullt for oss. Kjærligheten er praktisk (Luk 10: 25-36). Vi vil gjøre gode gjerninger ut fra gode motiver; fordi Gud elsker oss og ikke for å blidgjøre ham. Uansett hva du gjør kan det ikke få Gud til å elske deg mer eller mindre enn det han allerede gjør. Å elske sin neste handler om å ønske det beste for den andre, på samme måte som en ønsker det beste for sitt eget liv. Vi vil la Gud fylle oss med sin kjærlighet så vi elsker menneskene vi møter, ikke bare tar kontakt med folk fordi Jesus elsker dem, men også selv helhjertet bry oss om dem. Hans kjærlighet er utøst i våre hjerter.

MØTE MENNESKER DER DE ER

Lev i lyset! (1. Joh 1; 5-10).  Gud har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Vi har fått denne skatten i leirkrukker (2. Kor 4; 6-10). Vi vil være ærlige med livene våre. Snakke sant om livet og sant om Gud, dele vitnesbyrd om det Jesus gjør i livene våre, og samtidig være ærlige om det som er vanskelig. Sannheten setter fri. Vi vil helhjertet møte mennesker der de er i livet. Lytte til deres historie. Lytte oss inn på hvor de er i livet, hva de opplever som vanskelig eller fint i forhold til Gud og være med på det Gud gjør i deres liv. Gud bruker vårt liv og sitt ord, mens vi ber mennesker framover i deres prosess fram til en levende tro.

BLI MED OSS Å FØLGE JESUS

På vegne av Jesus ber vi mennesker forsone seg med Gud (2. Kor 5; 20). Jesus sier at høsten er moden, selv om det kanskje ikke ser sånn ut for oss (Joh 4;35). Vi vil invitere mennesker til fellesskap med oss og fellesskap med Jesus (1. Joh 1:3). Vi lengter etter å se at mennesker gir sine liv til Jesus og lar seg forvandle av ham og vi lengter etter å selv vokse i kjennskap til Jesus og at hans kjærlighet skal prege oss stadig mer. Vi åpner våre liv for andre, inviterer mennesker inn i vårt disippelliv og modellerer hvordan livet med Jesus kan se ut. Vi er alle underveis i disippelvandringen. Vi har noen vi følger og noen som følger oss. Høsten er stor (Luk 10;2-9). Be, gå, velsign, forkynn. Når vi investerer i fredens mennesker vil vi kunne hjelpe dem fram til å bli ”moden høst” og hjelpe dem å ta imot Jesus. Hvem er ”fredens menneske” i din omgangskrets? Fredens mennesker tar imot oss på en åpen og vennlig måte. De lytter, stiller spørsmål og responderer. Hvem kommer til deg og ber deg om hjelp om ting? Er det noen som plutselig betror deg noe uventet? Mennesker som søker Gud uten å være det bevisst, kan ta kontakt med deg, fordi du bærer med deg Gudsnærværet. Vi trenger Guds blikk for å se den modne høsten. Søk Gud i bønn for hvert enkelt menneske som er lagt på hjertet ditt. Han kjenner dem. Han vet hvem som er klar for å ta imot ham og hvem han vil kalle deg til å gå et stykke vei sammen med. Fremfor alt skal vi elske hverandre som han har elsket oss. Har vi kjærlighet til hverandre, vil alle kunne se at vi er Jesu disipler (Joh. 13;34). Gjennom deg og disippelfellesskapet oppfordres mennesker på vegne av Jesus: La dere forsone med Gud!