HVEM ER VI?

HVEM ER VI?

Lillesand misjonskirke er en nyplantet menighet, som fremdeles er i oppstartsfasen.
Astri og Lars Torp med familien sin flyttet til byen høsten 2013 for å plante menighet. I starten var menigheten et planteprosjekt under Grimstad misjonskirke, men 11. mars 2018 ble menigheten stiftet. 


HVOR ER VI?

Vi har ikke noe fast kirkebygg enda, men samles til gudstjeneste annenhver uke i leide lokaler. Nå for tiden holder vi til på Bedehuset i Lillesand (Brentemogate 10). Smågruppene i menigheten finner sted i hjemmene.


HVA VIL VI?

Vi vil være en sunn og misjonal kirke som helhjertet møter mennesker der de er og inviterer til å bli med oss å følge Jesus. I Lillesand misjonskirke er livet i smågruppene sentralt i utviklingen av fellesskapet. Vi vil være med på det Gud gjør rundt oss. Vi ønsker å se barn, ungdom og voksne tar del i livsnære smågruppefellesskap med Jesus i sentrum. Vi sikter mot å nå og utruste mennesker til disippelgjørere. Vi bygger menigheten vår rundt smågruppene, gudstjenestene og et misjonalt hverdagsliv. Fellesskapet vårt er bygd på Misjonsforbundets verdier: Rotfestet, raus og relevant.

56883487_10157037894746221_8262693345726300160_o-(2)